Mysterievirkning

Nästa mysterievirkning kommer till sommaren!

Ett par gånger om året arrangerar Lena och Elin, @Virkpsykos mysterievirkning med olika teman. 

En mysterievirkning är ett mönster som är uppdelat i lika många delar som veckor den ska pågå. Deltagarna får en mönsterdel i veckan och vet inte hur den färdiga produkten kommer se ut. Mönsterdelarna skickas ut med mail och för de som vill delar vi våra framsteg i en Facebookgrupp. 

Till varje mysterievirkning finns det garnpaket att köpa i olika färgalternativ. Det går också bra att köpa bara mönstret. 

 

Sensommaren 2018 virkade vi kassen Solvig tillsammans i en mysterievirkning