FÄRGGLATT OCH YTLIGT med Ala Lindh

Vad händer med ett ytmönster när vi använder olika grovlek och kvalité på garn? Olika stora stickor? Olika färger? Kommer mönstret alltid till sin rätt?
Vi ska under några timmar leka med mönster och färger i olika kombinationer. Jag kommer att ta med mig provlappar och jag kommer att fylla ett bord med garner av alla de färger och slag, som kan användas under workshopen.

Ta med dig : ett antal stickor av olika storlekar och, om du vill, några garner i olika grovlekar (ta gärna av dina restgarner!). Du får ett häfte som innehåller ett antal exempel på ytmönster.